Regulamin ten określa zasady i warunki przeprowadzonych rozdań i konkursów na kontach:

 • Instagram : @amandarej.stronaautorska
 • Facebook: @amandarej.stronaautorska
 • Witryna internetowa: www.amandarej.pl
 1. Organizatorem konkursu/rozdania jest autorka i właścicielka profilu na Facebooku oraz Instagramie: @amandarej.stronanautorska. Sponsor będzie zawsze wskazany w poście konkursowym.
 2. Konkurs/rozdanie będzie organizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Konkurs/rozdanie nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzony przez serwis Facebook oraz Instagram.
 4. W poście konkursowym każdorazowo będzie zawarta informacja, kiedy konkurs/rozdanie zostanie rozpoczęte i zakończone.
 5. Jeżeli w poście konkursowym nie jest wskazane inaczej, uczestnikiem może zostać każda osoba, która w odpowiedzi na post konkursowy wykona poprawnie zadanie konkursowe, a także posiada zdolność do czynności prawnych.
 6. Udział w konkursie/rozdaniu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 7. Wzięcie udziału w konkursie/rozdaniu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora (@amandarej.stronaautorska) danych osobowych na potrzeby konkursu/rozdania (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 8.  Dane osobowe osoby biorącej udział w konkursie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu/
  rozdania. Opublikowanie nazwiska uczestnika konkursu w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest udzielona zgoda (art.6 ust. 1lit.a RODO); w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora ( art.6 ust.1 lit. F RODO)
 9. Oficjalne wyniki konkursu/rozdania zostaną zamieszczone w postaci komentarza pod postem konkursowym, w terminie do tygodnia, licząc od dnia zakończenia konkursu/rozdania. Organizator zastrzega sobie wydłużenie tego terminu z przyczyn od siebie niezależnych.
 10. Każdy Uczestnik uprawniony jest tylko do nagrody określonej w poście konkursowym.
 11. Po otrzymaniu informacji o wygranej w konkursie/rozdaniu, laureat powinien w terminie do 5 dni w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook/Instagram przesłać dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli imię i nazwisko oraz adres pocztowy znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na który ma zostać przekazana nagroda. Organizator może poprosić także o numer telefonu, jeśli nagroda będzie wysyłana kurierem bądź paczkomatem.
 12. Nagroda zostanie wysłana na adres znajdujący się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, podany przez laureata w terminie do miesiąca.
 13. Dane będą przetwarzane do momentu wysłania nagrody laureatowi na wskazany adres .
 14. Organizator zastrzega, iż otrzymane dane adresowe, zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do wysyłki nagrody.
 15.  Uczestnik może w każdej chwili wycofać swoje uczestnictwo z konkursu/rozdania co jest jednoznaczne z rezygnacji z nagrody przez uczestnika konkursu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikowania (usuwania) odpowiedzi tych uczestników konkursu/rozdania, którzy naruszyli niniejszy regulamin, w szczególności postanowienia chroniące prywatność osób trzecich.
 17. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora (info@amandarej.pl).
 18. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu